Ervaring

 • Gemeente Rotterdam (oktober 2023-nu)
  • Bestuursondersteuner Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
 • MBO Rijnland (maart 2022-juni 2023)
  • Directiesecretaresse
 • CAK (jan 2022-feb 2023)
  • Directiesecretaresse
 • Gemeente Utrecht (juli 2021-nov 2021)
  • Interim bestuursassistent van wethouder
 • Veiligheidsregio Utrecht (VRU) (feb 2020-juli 2020)
  • Interim ondersteuning van algemeen directeur
 • Veiligheidsregio Utrecht (VRU) (sept 2019-feb 2020)
  • Interim ondersteuning van directie Crisisbeheersing
 • UMC Utrecht
  • Secretaresse Directie Marketing en Communicatie, concernstaf Raad van Bestuur UMCU (mei 2019-sept 2019)
  • Secretaresse (a.i.) Raad van Bestuur (okt 2018-feb 2019)
  • Secretaresse Directie Marketing en Communicatie, concernstaf Raad van Bestuur UMCU (mei 2018-sept 2018)
  • Interim Office manager / Meewerkend coördinator Divisie Laboratoria en Apotheek, secretariaat Apotheek (mei 2017-maart 2018)
 • Veiligheidsregio Utrecht (VRU) (dec 2016-mei 2017)
  • Interim ondersteuning van management Afdeling Risicobeheersing
 • Sodexo (dec 2015-okt 2016)
  • Interim ondersteuning van Accounts Director en management team.
 • Veiligheidsregio Utrecht (VRU) (jan 2015-sep 2015)
  • Interim ondersteuning van management team Bedrijfsvoering (5 MT leden) plus projectondersteuning.
 • Mezzo, Landelijke Vereniging voor Belangenbehartiging Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg (2013-2014)
  • In verband met het vertrek van de Directiesecretaris tijdelijk de rol van Bestuursondersteuner vervuld.
 • Berenschot BV  (2006-2013)
  • Directiesecretaresse (2009 – 2013)
   Een aantal jaren voor één directeur, later twee directeuren.
   Op deze positie spelen, naast de voorkomende werkzaamheden, de volgende aspecten een belangrijke rol: meekijken in de organisatie, aanspreekpunt zijn voor MD’s, weten wat er speelt, integer omgaan met vertrouwelijke informatie/processen en aanjagen actiepunten vanuit MT-vergaderingen, MD’s daar op aanspreken.
  • Groepssecretaresse Informatiemanagement (2006 – 2009)
   Alle voorkomende werkzaamheden, verantwoordelijk voor projectadministratie, organiseren congressen, studiedagen etc.
 • Gemeente Utrecht, Dienst Stadsontwikkeling (2005)
  • Secretaresse op het directiesecretariaat (ondersteuning vaste directiesecretaresse)
 • Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, faculteit Beeldende Kunst en Vormgeving (2003-2004)
  • Management Assistent voor de studierichting Interieur Architectuur en Stedelijke Interieur Architectuur.
   Communicatie met en informeren van studenten, docenten, registratie studiepunten, notuleren stafoverleg, zelfstandige correspondentie, etc.
 • Rabobank Nederland (2000 – 2002)
  • Communicatiemedewerker binnen het Directoraat Personeel.
   Communicatie via (tevens webmaster van) HRM-site inzake arbeidsvoorwaarden, opstellen interne berichtgeving naar aanleiding van bijvoorbeeld CAO-onderhandelingen of wijzigingen omtrent arbeidsvoorwaarden, (in overleg) redigeren van berichten opgesteld door HRM-beleidsmedewerkers, begeleiding herdruk van brochures (redigeren teksten, contacten met externe partijen, interne afstemming/planning, communicatie rond uitgave etc.).
 • Rabobank Nederland (1996 – 2000)
  • Directiesecretaresse (Directeur Personeel).
   1 op 1 werkrelatie directeur-secretaresse: agendabeheer, bespreken dagelijkse zaken, signaalfunctie, notuleren MT-vergaderingen, follow-up bewaken, rechtstreekse contacten met hoofddirectie, zelfstandige correspondentie, voorstellen correspondentie t.b.v. de directeur, uitwerking presentaties in Powerpoint, gasten ontvangen, reizen boeken etc.
 • Twynstra Gudde Management Consultants (1990 – 1996)
  • Zowel groepssecretaresse in een team als secretaresse van unitleider.
   Agendabeheer, planning, bewaking follow-up, overleg met adviseurs, uitwerken van presentaties in Powerpoint, redigeren van rapportageteksten, uitwerking rapportages.
   Daarnaast: vertegenwoordiger namens secretaresses in Ondernemingsraad.
 • Hettinga De Lang Possel en De Boers Reclame-adviesbureau, (1986 – 1990)
  • Account-assistente.
   Ondersteuning van accountmanager, o.m. contacten met opdrachtgevers, bewaking planning, contacten met uitvoerende partijen, correspondentie.
 • Berol Chemie (1984 – 1986)
  • Secretaresse Algemeen Directeur en Business Development Director.
   Werkoverleg, correspondentie, archivering, agendabeheer.